Podsumowanie spotkań

Nasze spotkanie odbywają się zwykle w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii. Tematyka jest różnorodna, podobnie jak różnorodny jest obszar działalności Salonu. Większość ma podobny przebieg: omówienie spraw bieżących, prelekcja/prezentacja i dyskusja. Zebrania Walne mają charakter wewnętrzny, jednak większość spotkać jest otwarta i jest organizowana przez Stowarzyszenie lub jego członków albo z ich udziałem.

Ryszard Jabłoński (Prezes)

I zebranie (18.03.2008r), otworzył Ambasador Japonii Pan Ryuichi Tanabe , a potem mówiliśmy o współpracy gospodarczej Polsko-Japońskiej. Wystąpienia miał prof. Stanisław Filipek oraz dyr. JETRO Atsuho Maeda
[prof. Stanisław Filipek: „Współpraca gospodarcza z Japonią w okresie przemian w Polsce na początku lat 90-tych ubiegłego wieku”; Atsuho Maeda (Dyrektor Warsaw Office JETRO) - prezentacja nt.: “Investment from Japan – successful partnership with Poland” (Inwestycje japońskie – pomyślne partnerstwo z Polską)]

II zebranie (23.06.2008) miało poświęcone było temu co najbardziej łączy Polskę i Japonię – muzyce Chopina. Naszym prelegentem był prof. Kazimierz Gierżod, a wątek kulturalny kontynuował red. Jacek. Wan.
[Kazimierz Gierżod – prof. Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie - Prezentacja nt.: Muzyka Chopina w Japonii; wystąpienie red .Jacka Wana nt.: Ciekawych elementów kultury japońskiej]

III spotkanie (20.11.2008) zagaiła Pani Minister Kazuko Shiraishi, która mówiła o obecności Japonii w Polsce i Polski w Japonii. Spotkanie oprawione było muzycznie dzięki Prof. Jolancie Młodawskiej – Polacy grali na japońskich instrumentach. [Wystąpienie nt.: Polska w Japonii, Japonia w Polsce – Min. Kazuko Shiraishi, Ambasada Japonii w Polsce; Prezentacja pt.: Muzyka paulowni. Prezentacja działalności kulturalnej Klubu Yakumo-goto - Prof. Jolanta Młodawska, Michał Musiałkiewicz, Klub Yakumo-goto - Mini koncert na koto - Anna Krysztofiak, Filharmonia Łódzka]

IV spotkanie (20.4.2009), było jednocześnie Rocznym Sprawozdawczym, poświęcone historii miecza japońskiego wraz z pokazem, dzięki uprzejmości P. Henryka Sochy.
[Wystąpienie Pana Henryka Sochy na temat historii miecza japońskiego (prezentacja prywatnej kolekcji - Pokaz ćwiczeń miecza japońskiego]

V spotkanie (23.06.2009r) i ostatnie za kadencji Ambasadora Ryuichi Tanabe, poświęcone było kulturze japońskiej, dzięki prezentacji prof. Estery Żeromskiej nt. japońskiego teatru lalek, a temat ten kontynuował Pan Burmistrz Edward Maniura mówiąc o niezwykle udanej imprezie „Dni Japońskie w Lublińcu” współorganizowanej przez Salon i Polja. Prezentacja prof. Estery Żeromskiej na temat „Japoński teatr lalek dla dorosłych” , wzbogacona pokazem filmowym i przeźroczami. Relacja Burmistrza Edwarda Maniury z imprezy „Dni Japońskie w Lublińcu” – współorganizowanej przez Stowarzyszenie Salon Przyjaciół Japonii i Stowarzyszenie PolandShiminKoryuTomonokai-Polja.

Spotkania VI-XI odbyły się podczas kadencji Jego Ekscelencji Pana Yuichi Kusumoto. Podobnie jak jego poprzednik Ambasador był obecny na wszystkich naszych zebraniach.

VI spotkanie ( 9.11.2009) miało miejsce się w Rezydencji Ambasadora. Jego Ekscelencja Pan Yuichi Kusumoto zaprosił nas do siebie i mówiliśmy o wspólnych planach i koordynacji działalności na poziomie Ambasada-Salon. W części artystycznej wystąpił przy fortepianie Prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Jerzy Romaniuk, a potem grała młoda pianistka japońska, studentka IIr. Uniwersytetu Marie Kiyono. [W pierwszej części spotkania prezentacji naszego Stowarzyszenia dokonał jego Prezes, a Ambasador mówił o priorytetach swojej działalności w Polsce; w części artystycznej recital Pana Jerzego Romaniuka – profesora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a także występ młodej pianistki japońskiej, studentki II roku Uniwersytetu Marie Kiyono].

Na VII spotkaniu (25.02.2010) – Jego Ekscelencja Pan Yuichi Kusumoto miał wystąpienie pt. „Nowe oblicze Japonii w świetle ostatnich zmian”, któremu towarzyszyła burzliwa dyskusja, a drugiej części spotkania celebrowaliśmy jubileusz naszego „Selekcjonera” Burmistrza Edwarda Maniury.

VIII spotkanie (24.03.2010) było Walnym Zebraniem. W drugiej jego części podziwialiśmy zdolności reżyserskie, reporterskie, a także wiedzę historyczną red. J. Wana, który zaprezentował swój film o Bronisławie Piłsudskim pt: Orzeł i chryzantema. Ostatni z rodu.

Spotkanie IX (3.12. 2010) miało charakter wyjątkowy; gościliśmy Andrzeja Wajdę. Nasz szanowny gość podzieli się swoimi uwagami, dotyczącymi współpracy z japońskimi artystami, specyfiki ich warsztatu i różnic w podejściu do zawodu aktora filmowego i teatralnego. Jego bogate doświadczenie w tej dziedzinie przybliżyło nam wszystkim wiele zagadnień związanych z filmem i teatrem japońskim

Spotkanie X (4 marca 2011) było Zebraniem Walnym i miało miejsce w Rezydencji Ambasadora. Gospodarzem spotkania był Jego Ekscelencja Yuichi Kusumoto, a podarunkiem Salonu był cudowny recital Pani Prof. Marii Szraiber (niestety zbyt krótki).

XI spotkanie (14 kwietnia 2011) odbyło się tuż po tragedii i w całości poświęcone było tragicznym wydarzeniom w Japonii. Ogrom zniszczeń pokazał  red. Jacek Wan prezentując swój świeży materiał z Japonii „Śmiertelna fala”, a Ambasador Yuichi Kusumoto przedstawił bieżąca sytuację w Japonii.

Zorganizowaliśmy dwie zbiórki pieniędzy dla ofiar, pierwsza akcja pomocy, zakończona kwotą wysokości 8 350 PLN została przekazana na konto wskazane przez Ambasadę Japonii, a druga, w wysokości 3 418 PLN bezpośrednio dla poszkodowanych dzieci – uczniów szkoły z miejscowości Futaba (tuż obok Fukushima), całkowicie zniszczonej przez tsunami.

9.11.2011 Ambasadorem Japonii zostaje Pan Makoto Yamanaka

XII spotkanie, 24.02.2012 było Walnym Zebraniem Stowarzyszenia

11.03.2012 – koncert charytatywny w Dziekance poświęcony „Pomocy ofiarom tsunami”,  na którym Prezes Stowarzyszenia przedstawił akcje Salonu (organizowany przez Komitet Pomocy Ofiarom Katastrofy w Japonii)

24.05.2012 – Spotkanie z Polsko-Japońską Grupą Parlamentarną poświęcone nierozwiązanym problemom polsko-japońskim

XII spotkanie 18.09.2012 – gość z Japonii, prof.  Masahiro Taguchi omówił działalność  „Forum internetowego Polski w Japonii”

8.11.2012 – Kontynuacja potkania z Grupą Parlamentarną poświęcone wybranym, nierozwiązanym problemom polsko-japońskim.

XIII spotkanie 5.12.2012 – zebranie SALONU połączone z koncertem japońskich studentek (pianistek) Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prowadzony przez prof. Marię Szrajber.

XIV spotkanie 21.03.2013 – Pan Makoto Yamanaka, Ambasador Japonii omawiał bieżące problemy Japonii w wystąpieniu „Japonia dzisiaj (Japan of today)”.

8.06.2013 – I MATSURI – piknik z kulturą japońską, którego Salon był współorganizatorem

19.06.2013 – spotkanie z Polsko-Japońską Grupą Parlamentarną poświęcone stosunkom gospodarczym

XV spotkanie 11.10.2013 – prof. Teruji Suzuki (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Waseda, Japonia): „Historia Japonii 1894-1945”. (Spotkanie z prof. Suzuki było kilkakrotnie przesuwane z uwagi wydarzenie wielkiej wagi, jakim była wizyta czerwcowa Premiera Japonii z Małżonką).

2014.03.15 – Seminarium Heiwa no Michi. Tsuruga (plakat). Prof. St. Filipek został zaproszony na wykład. Organizatorzy promowali min. pomysł wystawienia specjalnych instalacji artystycznych w Japonii i w innych krajach. Jednym z elementów tych instalacji są wyciśnięte w dłoni grudki gliny (”Uścisk Ziemi”) z podpisem osoby, której ślad palców pozostał na uściśniętej glinie. Po wysuszeniu i wypaleniu gliniane odciski są montowane w sposób podyktowany wyobraźnią artysty (Kiyokatsu Matsumiya).

Kontynuacja tamtych wydarzeń były Warsztaty w Celestynowie, Centrum Manggha i w Myślenicach

6.02.2014 -  wspólne posiedzenie z  Polsko-Japońską Grupą Parlamentarną poświęcone współpracy naukowej z Japonią,

XVI spotkanie 11.03.2014 –  zebranie, na którym Radca Ambasady Japonii, Pan Hiroshi Matsumoto,: mówił o „Dzisiejszej Japonia” oraz dr Jacek Wan pokazał film „Gifu- historia i tradycja”.

7.06.2014 – II MATSURI – piknik z kulturą japońską, w którym uczestniczył Salon

25.06.2014 – wspólne posiedzenie z Polsko-Japońską Grupą Parlamentarna poświęcone warunkom kształcenia  w Polsce  studentów z Japonii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

9.08.2014 – koncert fortepianowy pianistów japońskich POLJA w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina

XVII spotkanie 27.09.2014 – w Siedlcach. W programie: prezentacja unikatowych organów Wagnera w siedzibie Biskupa Siedleckiego połączona z krótkim koncertem, zwiedzanie  Ogrodu Japońskiego w Suchożebrach, część oficjalna w Miejskim Ośrodku Kultury (wystąpienie Dyrektora MOK Mariusza Woszczyńskiego  z prezentacją podsumowującą 14 lat współpracy MOK z Japonią, Z-cy Szefa Misji Ambasady Japonii Pana Hiroshi Matsumoto, oraz prezesa Salonu Prof. Ryszarda Jabłońskiego), występ Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ  w Sali Widowiskowej PODLASIE.

XVIII spotkanie 10.02.2015 – otwarcie wystawy malarstwa polskiego pt. Impresje japońskie” (50 obrazów i 6 rzeźb autorstwa 32 artystów) w Ośrodku Kultury i Informacji Ambasady Japonii. Kurator wystawy  Katarzyna Orthwein. Wystawa czynna do 23.03.2015.

XIX spotkanie 4.03.2015– było Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia w Sali Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, W ramach spotkania wystąpił przedstawiciel Ambasady, I-szy Zastępca Szefa Misji, Pan Radca Hiroshi Matsumoto mówiąc o planach polsko-japońskiej współpracy kulturalnej, J.M. Rektor Akademii Prof. Dr. Jerzy Nowacki dokonał prezentacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, a następnie miał miejsce wykład Prof. Dr. Sylwestra Porowskiego (Instytut Wysokich Ciśnień, PAN) p.t. „Nagroda Nobla z w dziedzinie fizyki 2014 i nasza współpraca z Japonią”.

29.05.2015 – Występ Zespołu Dance Station MASHU w Służewieckim Domu Kultury. Pobyt zespołu w Polsce zorganizowany był przy współudziale SALONU.

30.05.2015 III MATSURI – spotkanie z kulturą japońską. Występ Dance Station MASHU.

19.09.2015 – Ceremonia Przywrócenia Warszawie Dzwonu Pokoju. Salon uczestniczył w pracach przygotowawczych. Lokalizacja dzwonu zaproponowana przez prezesa  salonu.

XX spotkanie 9.12.2015 – zebranie Salonu w Sali Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Pokaz Filmu (Jacek Wan) i slajdów (Ryszard Jabłoński) o Matsuyamie. Dyskusja o elementach wspólnej historii, śladach polskich w Japonii i smakach kuchni japońskiej).

XXI spotkanie 2016.03.15 było Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia w Sali Konferencyjnej Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4 w Warszawie. połączone z wyborem nowych władz Stowarzyszenia Salon Przyjaciół Japonii.

Koncert młodych pianistek japońskich: Rena Imamura oraz Miho Nishimura (z klasy prof. J. Romaniuka).

15.03.2016r, odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Salon Przyjaciół Japonii poświęcone wyborowi prezesa i członków Zarządu. Zebraniu przewodniczył V-prezes Edward Maniura. Wybrany został nowy, 7-osobowy skład Zarządu i nowy 3-osobowy skład Komisji Rewizyjnej Salonu na kadencję 2016-2020r.

W drugiej części spotkania był koncert fortepianowy młodych pianistek japońskich: Rena Imamura i Miho Nishimura

22.03.2016 r. zorganizowany był w Stołecznym Centrum Informacji Kulturalnej koncert „Odcienie romantyzmu” w wykonaniu Aleksandry Kwiatkowskiej (skrzypce) i Rena Imamura (fortepian).

5.04.2016 Ambasadorem Japonii zostaje Pan Shigeo Matsutomi

4.06.2016 Salon uczestniczył w Trzecim Pikniku z Kulturą Japońską MATSURI 2016

XXII spotkanie 15.06.2016 - byliśmy gośćmi J. E. Ambasadora Japonii, Pana Shigeo Matsutomi. W swoim wystąpieniu Pan Ambasador niezwykle życzliwie mówił o działalności Stowarzyszenia, zapewniając o swoim wsparciu dla jego dalszych działań.

26-28.09.2016 odbyła się 13 Międzynarodowa Konferencja Inter-Academia, której przewodniczącym był prof. Ryszard Jabłoński

21.09.2016, z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju nastąpiło uroczyste odsłonięcie Słupa Pokoju na terenie Służewskiego Domu Kultury, podczas którego zabrzmiał Dzwon Pokoju.

Uroczystość odbyła się z obecnością Burmistrza Dz. Mokotów m. st. Warszawy Pana Bogdana Olesińskiego, Ambasadora Japonii, Dyrektora Centrum Informacji ONZ i wielu członków Stowarzyszenia. Prowadzącym był red. Jacek Wan.

26.10-6.11.2016 wyjazd Vocal Group Balbiny z Malborka na występy w Japonii (Hamamatsu, Kobe, Aichi) w ramach wymiany kulturalnej POLJA.

8.02.2016 Koncert Charytatywny POLJA 2016 młodych pianistek japońskich w I Zborze Kościoła Baptystów, ul. Waliców 25, Warszawa

1.12.2016, w Sali Seminaryjnej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium Pana Gento Kondo pt. HACKberry: Open-sourced 3D-printable Bionic Hand, połączone z prezentacją protezy, zorganizowane przez prof. Ryszarda Jabłońskiego.

XXIII spotkanie 12.05.2016 – Zebranie Zarządu, na którym skład Zarządu został uzupełniony o 2 osoby, a także zostały przydzielone funkcje w Zarządzie – wszystkie te zmiany zostaną zatwierdzone na kolejnym Walnym Zebraniu.

XXIV spotkanie 22.03.2017 – Zebranie Walne Stowarzyszenia, na którym zostały zatwierdzone zmiany i przydzielone funkcje w składzie Zarządu.

Zmiany te zostały następnie uprawomocnione Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dn. 28.04.2108r (Sygnatura WA.XII NS-REJ.KRS/020300/17/339).

Skład nowego Zarządu:

1. Jabłoński Ryszard – prezes

2. Maniura Edward – vice prezes

3. Jerzy Nowacki – vice prezes

4. Kochaniak Halina – czł. zarządu

5. Szraiber Maria – czł. zarządu

6. Siemińska Jolanta – czł. zarządu

7. Filipek Stanisław – czł. Zarządu

8. Zamyłka Hanna – sekretarz

9. Jacek Wan – skarbnik

oraz Komisji Rewizyjnej:

1. Zabojszcz-Mieszkowska Krystyna – czł. Kom. Rew.

2. Radzimińska Teresa – czł. Kom. Rew.

3. Huszcza Romuald – czł. Kom. Rew.

XXV spotkanie 16.01.2017 - poświęcone „Turystyce w Japonii” w sali recepcyjnej Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii, z udziałem Ambasadora RP w Japonii Pana Cyryla Kozaczewskiego. Prelegenci: dr. Krzysztof Tyszka: Turystyka niskobudżetowa, red Jacek Wan i Ryszard Jabłoński: Wyjazdy tematyczne. Prezentacje Biur Turystycznych: Opal (Pan Szymon Sado), HIS (Pan Aoki Hirokazu).

3.06.2017 w Służewskim Domu Kultury odbył się Piknik z Kulturą Japońską MATSURI 2017. Przy współudziale naszego Stowarzyszenia udało się zaprosić Zespół Taneczny MASHU z Japonii. Następnego dnia zespół wystąpił w Teatrze Rampa, a potem w Malborku, w ramach XV International Festival of Old Culture ”Common Cultural Heritage” (8-11.06.2017).

6.11.2017 odbył się w Kinie Atlantic przedpremierowy pokaz filmu o Bronisławie Piłsudskim „Piłsudski Bronisław – zesłaniec, etnograf, bohater” w reżyserii Waldemara Czechowskiego.

11.12.2017 w sali recepcyjnej Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii, miało miejsce spotkanie (i pokaz filmowy) z Panią Prof. Jadwigą Rodowicz-Czechowską (b. Ambasadorem RP w Japonii 2008-2012). Temat spotkania ”Wokół Chopina jako postaci teatru Noh”.

23.02.2018 Pani Kustosz Anna Katarzyna Maleszko (członek Stowarzyszenia SPJ) otrzymała Order Wschodzącego Słońca, Złote i Srebrne Promienie.

XXVI Spotkanie 9.03.2018 – wykład Pani Anny Katarzyny Maleszko – kustosz kolekcji japońskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie, na temat „zbiorów sztuki japońskiej”. Mieliśmy okazję obejrzenia zbiorów sztuki japońskiej przechowywanych w magazynach MN.

14.03.2018 pożegnaliśmy Ambasadora Japonii, Pana Shigeo Matsutomi (i jego małżonkę Kaori), który zakończył swoja kadencje i powrócił do MSZ.( Nowy Ambasador, Pan

Tsukasa Kawada złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP w dn. 4.07.2018r.

XXVII spotkanie 23.05.2018 z Prezydentem miasta Hamamatsu, Panem Noboyuki Suzuki w Sali Wielofunkcyjnej Ambasady Japonii.

Część I: występ grup dziecięcych FIK (podopieczni Fundacji im. Ireny Kwiatkowskie) i MBB Dzieciaki (z Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawa.)

Część II: prezentacja miasta Hamamatsu – Prezydent Suzuki.

Prezydent Suzuki przybył na zaproszenie Prezydenta Warszawy Pani Anny Gronkiewicz-Waltz.

Inicjatorami spotkania były Stowarzyszenia: SPJ oraz Polja.

Dokument o Partnerstwie obu Miast został uściślony w obszarze wymiany kulturalnej.

4.07.2018 Ambasadorem Japonii zostaje Pan Tsukasa Kawada

31.08.2019 Koncert Fortepianowy wyróżnionych pianistów japońskich The 80th Piano Master Course POLJA 2018, w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

7.10.2018 Koncert i jubileusz 35-lecia działalności japońskiej naszego kolegi, Janusza Lukaszczyka – Klub Kultury Japońskiej oraz MOK Czerwonka -Leszczyny.

3.11. 2018 - Rząd Japonii ogłosił, że postanawia odznaczyć Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą pana Ryszarda Jabłońskiego, profesora Politechniki Warszawskiej. Wręczenie odznaczenia miało miejsce 8.03.2019 w Ambasadzie Japonii.

10.02.2019 Koncert Fortepianowy wyróżnionych pianistów japońskich The 81 Piano Master Course POLJA 2019. w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

14-24.04.2019 - PORANDO NO KODOMOTACHI czyli DZIECI Z POLSKI - projekt realizowany w roku obchodów 100-lecia podpisania wzajemnych stosunków między Polską i Japonią, w ramach współpracy partnerskiej miast Warszawa-Hamamatsu. Grupa FIK (podopieczni Fundacji im. Ireny Kwiatkowskie) i Teatr Tańca AFERA (Służewski Ośrodek Kultury)

XXVIII spotkanie 26.04.2019 wyjazdowe Stowarzyszenia Salon Przyjaciół Japonii. Lubliniec, Gliwice, Koszęcin. Spotkanie z p. Jackiem Bialikiem – wiceprezesem Zarządu KSSE w Gliwicach: prezentacja inwestorów w KSSE. Rozmowy w NGK Ceramics. Prezentacja działalności MDK Lubliniec – “Emdek po japońsku”. Na zakończenie pobytu recital prof. Lidii Grychtołówny i spotkanie z Panem Zbigniewem Cierniakiem – dyrektorem ZPiT Śląsk.

XXIX spotkanie 9.05.2019 na wernisażu wystawy” JAPANART – ahead your eyes”, Trio-Exhibition (Masayuki Muramatsu – instalacje przestrzenne, Takaki Muramatsu – farby wodne, Keiji Terada – kaligrafia). Stara Prochownia, Warszawa, organizowane przez Stowarzyszenie Salon Przyjaciół Japonii oraz Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa. Wystawa otwarta 9.05-2.06.2019).

13-20.06.2019 Okinawa EISA – RYU-SEI – grupa TAIKO z Hamamatsu, wystąpiła 15.06.2019, w ramach MATSURI – Pikniku z Kulturą Japońską w SDK, 14.06.2016 w Centrum Zdrowia Dziecka i 16-20.06 w MOK, Siedlce.

30.08.2019 Koncert Fortepianowy wyróżnionych pianistów japońskich Piano Master Course POLJA 2019, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

16.09.2019 Otwarcie wystawy JAPANART (Trio Exhibition) w Fukuroi, Japonia. Po sukcesie w Warszawskiej Starej Prochowni wystawa została odtworzona w Japonii.

XXIX spotkanie 29.11.2019 – zebranie Stowarzyszenia Salon Przyjaciół Japonii w Szkole Muzycznej Nr1 im. Oskara Kolberga, ul. Świętojerska 24, Warszawa z prezentacją Dyr. Maeda (JSW) i koncertem na instrumentach Yamaha.