Podsumowanie spotkań

Zorganizowaliśmy razem 11 spotkań/zebrań; dzisiejsze jest 12. Nasze Walne zebrania odbywały się w Rezydencji Ambasadora, a pozostałe w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii. Tematyka naszych spotkań była różnorodna, podobnie jak różnorodny jest obszar działalności Salonu. Wszystkie (za wyjątkiem Walnych i dwóch okolicznościowych) miały podobny przebieg: pierwsza część zebrania była poświęcona prelekcji/prezentacji, a druga dyskusji na jej temat.

Podczas kadencji Ambasadora Ryuichi Tanabe mieliśmy 5 spotkań. Na wszystkich swoją obecnością zaszczycał nas Ambasador

I zebranie (18.03.2008r), otworzył Ambasador, a potem mówiliśmy o współpracy gospodarczej Polsko-Japońskiej. Wystąpienia miał prof. Stanisław Filipek oraz dyr. JETRO Atsuho Maeda
[prof. Stanisław Filipek: „Współpraca gospodarcza z Japonią w okresie przemian w Polsce na początku lat 90-tych ubiegłego wieku”; Atsuho Maeda (Dyrektor Warsaw Office JETRO) - prezentacja nt.: “Investment from Japan – successful partnership with Poland” (Inwestycje japońskie – pomyślne partnerstwo z Polską)]

II zebranie (23.06.2008) miało poświęcone było temu co najbardziej łączy Polskę i Japonię – muzyce Chopina. Naszym prelegentem był prof. Kazimierz Gierżod, a wątek kulturalny kontynuował red. Jacek. Wan.
[Kazimierz Gierżod – prof. Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie - Prezentacja nt.: Muzyka Chopina w Japonii; wystąpienie red .Jacka Wana nt.: Ciekawych elementów kultury japońskiej]

III spotkanie (20.11.2008) zagaiła Pani Minister Kazuko Shiraishi, która mówiła o obecności Japonii w Polsce i Polski w Japonii. Spotkanie oprawione było muzycznie dzięki Prof. Jolancie Młodawskiej – polacy grali na japońskich instrumentach. [Wystąpienie nt.: Polska w Japonii, Japonia w Polsce – Min. Kazuko Shiraishi, Ambasada Japonii w Polsce; Prezentacja pt.: Muzyka paulowni. Prezentacja działalności kulturalnej Klubu Yakumo-goto - Prof. Jolanta Młodawska, Michał Musiałkiewicz, Klub Yakumo-goto - Mini koncert na koto - Anna Krysztofiak, Filharmonia Łódzka]

IV spotkanie (20.4.2009), było jednocześnie Rocznym Sprawozdawczym, poświęcone historii miecza japońskiego wraz z pokazem, dzięki uprzejmości P. Henryka Sochy.
[Wystąpienie Pana Henryka Sochy na temat historii miecza japońskiego (prezentacja prywatnej kolekcji - Pokaz ćwiczeń miecza japońskiego]

V spotkanie (23.06.2009r) i ostatnie za kadencji Ambasadora Ryuichi Tanabe, poświęcone było kulturze japońskiej, dzięki prezentacji prof. Estery Żeromskiej nt. japońskiego teatru lalek, a temat ten kontynuował Pan Burmistrz Edward Maniura mówiąc o niezwykle udanej imprezie „Dni Japońskie w Lublińcu” współorganizowanej przez Salon i Polja. Prezentacja prof. Estery Żeromskiej na temat „Japoński teatr lalek dla dorosłych” , wzbogacona pokazem filmowym i przeźroczami. Relacja Burmistrza Edwarda Maniury z imprezy „Dni Japońskie w Lublincu” – współorganizowanej przez Stowarzyszenie Salon Przyjaciół Japonii i Stowarzyszenie PolandShiminKoryuTomonokai-Polja]


Spotkania VI-XI odbyły się podczas kadencji Jego Ekscelencji Pana Yuichi Kusumoto. Podobnie jak jego poprzednik Ambasador był obecny na wszystkich naszych zebraniach.

VI spotkanie ( 9.11.2009) miało miejsce się w Rezydencji Ambasadora. Jego Ekscelencja Pan Yuichi Kusumoto zaprosił nas do siebie i mówiliśmy o wspólnych planach i koordynacji działalności na poziomie Ambasada-Salon. W części artystycznej wystąpił przy fortepianie Prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Jerzy Romaniuk, a potem grała młoda pianistka japońska, studentka IIr. Uniwersytetu Marie Kiyono. [W pierwszej części spotkania prezentacji naszego Stowarzyszenia dokonał jego Prezes, a Ambasador mówił o priorytetach swojej działalności w Polsce; w części artystycznej recital Pana Jerzego Romaniuka – profesora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a także występ młodej pianistki japońskiej, studentki II roku Uniwersytetu Marie Kiyono].

Na VII spotkaniu (25.02.2010) – Jego Ekscelencja Pan Yuichi Kusumoto miał wystąpienie pt. „Nowe oblicze Japonii w świetle ostatnich zmian”, któremu towarzyszyła burzliwa dyskusja, a drugiej części spotkania celebrowaliśmy jubileusz naszego „Selekcjonera” Burmistrza Edwarda Maniury.

VIII spotkanie (24.03.2010) było Walnym Zebraniem. W drugiej jego części podziwialiśmy zdolności reżyserskie, reporterskie, a także wiedzę historyczną red. J. Wana, który zaprezentował swój film o Bronisławie Piłsudskim pt: Orzeł i chryzantema. Ostatni z rodu.

Spotkanie IX (3.12. 2010) miało charakter wyjątkowy; gościliśmy Andrzeja Wajdę. Nasz szanowny gość podzieli się swoimi uwagami, dotyczącymi współpracy z japońskimi artystami, specyfiki ich warsztatu i różnic w podejściu do zawodu aktora filmowego i teatralnego. Jego bogate doświadczenie w tej dziedzinie przybliżyło nam wszystkim wiele zagadnień związanych z filmem i teatrem japońskim

Spotkanie X (4 marca 2011) było Zebraniem Walnym i miało miejsce w Rezydencji Ambasadora. Gospodarzem spotkania był Jego Ekscelencja Yuichi Kusumoto, a podarunkiem Salonu był cudowny recital Pani Prof. Marii Szraiber (niestety zbyt krótki).

XI spotkanie (14 kwietnia 2011) odbyło się tuż po tragedii i w całości poświęcone było tragicznym wydarzeniom w Japonii. Ogrom zniszczeń pokazał  red. Jacek Wan prezentując swój świeży materiał z Japonii „Śmiertelna fala”, a Ambasador Yuichi Kusumoto przedstawił bieżąca sytuację w Japonii.

Zorganizowaliśmy dwie zbiórki pieniędzy dla ofiar, pierwsza akcja pomocy, zakończona kwotą wysokości 8 350 PLN została przekazana na konto wskazane przez Ambasadę Japonii, a druga, w wysokości 3 418 PLN bezpośrednio dla poszkodowanych dzieci – uczniów szkoły z miejscowości Futaba (tuż obok Fukushima), całkowicie zniszczonej przez tsunami.

XII spotkanie, 24.02.2012 było Walnym Zebraniem Stowarzyszenia

11.03.2012 – koncert charytatywny w Dziekance poświęcony „Pomocy ofiarom tsunami”,  na którym Prezes Stowarzyszenia przedstawił akcje Salonu (organizowany przez Komitet Pomocy Ofiarom Katastrofy w Japonii)

24.05.2012 – Spotkanie z Polsko-Japońską Grupą Parlamentarną poświęcone nierozwiązanym problemom polsko-japońskim

XII spotkanie 18.09.2012 – gość z Japonii, prof.  Masahiro Taguchi omówił działalność  „Forum internetowego Polski w Japonii”

8.11.2012 – Kontynuacja potkania z Grupą Parlamentarną poświęcone wybranym, nierozwiązanym problemom polsko-japońskim.

XIII spotkanie 5.12.2012 – zebranie SALONU połączone z koncertem japońskich studentek (pianistek) Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prowadzony przez prof. Marię Szrajber.

XIV spotkanie 21.03.2013 – Pan Makoto Yamanaka, Ambasador Japonii omawiał bieżące problemy Japonii w wystąpieniu „Japonia dzisiaj (Japan of today)”.

8.06.2013 – I MATSURI – piknik z kulturą japońską, którego Salon był współorganizatorem

19.06.2013 – spotkanie z Polsko-Japońską Grupą Parlamentarną poświęcone stosunkom gospodarczym

XV spotkanie 11.10.2013 – prof. Teruji Suzuki (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Waseda, Japonia): „Historia Japonii 1894-1945”. (Spotkanie z prof. Suzuki było kilkakrotnie przesuwane z uwagi wydarzenie wielkiej wagi, jakim była wizyta czerwcowa Premiera Japonii z Małżonką).

6.02.2014 -  wspólne posiedzenie z  Polsko-Japońską Grupą Parlamentarną poświęcone współpracy naukowej z Japonią,

XVI spotkanie 11.03.2014 –  zebranie, na którym Radca Ambasady Japonii, Pan Hiroshi Matsumoto,: mówił o „Dzisiejszej Japonia” oraz dr Jacek Wan pokazał film „Gifu- historia i tradycja”.

7.06.2014 – II MATSURI – piknik z kulturą japońską, w którym uczestniczył Salon

25.06.2014 – wspólne posiedzenie z Polsko-Japońską Grupą Parlamentarna poświęcone warunkom kształcenia  w Polsce  studentów z Japonii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

9.08.2014 – koncert fortepianowy pianistów japońskich POLJA w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina

XVII spotkanie 27.09.2014 – w Siedlcach. W programie: prezentacja unikatowych organów Wagnera w siedzibie Biskupa Siedleckiego połączona z krótkim koncertem, zwiedzanie  Ogrodu Japońskiego w Suchożebrach, część oficjalna w Miejskim Ośrodku Kultury (wystąpienie Dyrektora MOK Mariusza Woszczyńskiego  z prezentacją podsumowującą 14 lat współpracy MOK z Japonią, Z-cy Szefa Misji Ambasady Japonii Pana Hiroshi Matsumoto, oraz prezesa Salonu Prof. Ryszarda Jabłońskiego), występ Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ  w Sali Widowiskowej PODLASIE.

XVIII spotkanie 10.02.2015 – otwarcie wystawy malarstwa polskiego pt. Impresje japońskie” (50 obrazów i 6 rzeźb autorstwa 32 artystów) w Ośrodku Kultury i Informacji Ambasady Japonii. Kurator wystawy  Katarzyna Orthwein. Wystawa czynna do 23.03.2015.

XIX spotkanie 4.03.2015 – zebranie połączone z wykładem prof. Sylwestra Porowskiego (Instytut Wysokich Ciśnień PAN) pt.: „Nagroda Nobla z w dziedzinie fizyki 2014 i nasza współpraca z Japonią”.

29.05.2015 – Występ Zespołu Dance Station MASHU w Służewieckim Domu Kultury. Pobyt zespołu w Polsce zorganizowany był przy współudziale SALONU.

30.05. 2015 III MATSURI – spotkanie z kulturą japońską. Występ Dance Station MASHU.

19.09.2015 – Ceremonia Przywrócenia Warszawie Dzwonu Pokoju. Salon uczestniczył w pracach przygotowawczych. Lokalizacja dzwonu zaproponowana przez prezesa  salonu.

XX spotkanie 9.12.2015 – zebranie Salonu w Sali Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Pokaz Filmu (Jacek Wan) i slajdów (Ryszard Jabłoński) o Matsuyamie. Dyskusja o elementach wspólnej historii, śladach polskich w Japonii i smakach kuchni japońskiej).

Ryszard Jabłoński