Salon

1

W dniu 26 października 2005 powstała grupa inicjatywna na rzecz powołania “Salonu Przyjaciół Japonii”. Ideą było powołanie Salonu, którego uczestnicy nie podlegaliby żad- nym formalnym obowiązkom wynikającym ze statutu orga- nizacji. Spotkania byłyby okazją do wysłuchania odczytów przygotowanych przez przed- stawicieli strony polskiej oraz japońskiej, a także szansą do wymiany opinii na inne tematy związane z kontaktami polsko-japońskimi. Salon miałby charakter klubu dyskusyjnego, tworzącego grupę wspierającą działania na rzecz kultury, nauki, techniki i gospodarki. Inauguracyjne spotkanie uczestników “Salonu Przyjaciół Japonii” odbyło się 25.04.2006r. w Centrum Kultury Japońskiej w Al. Ujazdowskich 51 w Warszawie, z udziałem ok. 60 uczestników. Gospodarzami spotkania byli: J.E. Ambasador Japonii Pan Masaaki Ono oraz członkowie Grupy Inicjatywnej. Ze strony japońskiej odczyt inauguracyjny pt.: “Wymiana kulturalna między Japonią i Polską” wygłosił Attache Ambasady Japonii w Polsce Pan Akira Tajima, a ze strony polskiej Profesor Mikołaj Melanowicz wygłosił odczyt pt.: “Literatura japońska w Polsce”. Odczytom towarzyszyła dyskusja, która w późniejszej fazie skierowana została na tematy dotyczące obszaru działalności Salonu i jego przyszłości. Zebranie inauguracyjne określiło Salon jako grono oddanych przyjaciół Japonii, dla których uczestnictwo jest przejawem wewnętrznej potrzeby i stanowi prawdziwą satysfakcję. Zebrani zdecydowali przekazać przewodnictwo Grupy Inicjatywnej w ręce Prof. Ryszarda Jabłońskiego. Ci z uczestników, którzy nie obejrzeli jeszcze wystawy “Dar Przyjaźni”, prezentującej 51 pozycji z kolekcji Mitsugi Mochidy, mogli ją zwiedzić, jako dodatkową atrakcję spotkania. Grupa Inicjatywna: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Janusz Gołębiowski, Ryszard Jabłoński, Halina Kochaniak, Mikołaj Melanowicz, Krystyna Okazaki, Stanisław Piwowar, Zdzisław Regulski, Stanisław Strzelczak.