Polsko-Japońska wymiana naukowa i kulturalna

Jest to strona poświęcona wymianie i stosunkom Polsko-Japońskim na płaszczyźnie naukowej i kulturalnej. Będziemy pisać o ciekawych wydarzeniach przybliżających wzajemnie oba kraje. Nie jest prawdą, że leżącą daleko, w innej sferze kulturowej i geopolitycznej Japonię łączy z Polską bardzo niewiele. Historia dowodzi, że związki były, są i znakomicie się rozwijają. Losy dzieci syberyjskich, działalność Bronisława Piłsudskiego, czy Brata Zenona są wszystkim znane, ale jest wiele innych spraw, zdarzeń, osób o których się publicznie nie wie, nie mówi, czy zapomniało, a szkoda. Ich ujawnienie i nagłośnienie może się dokonać tylko poprzez bliższe kontakty na różnych płaszczyznach. Rozróżniłbym trzy ich poziomy: państwowy, instytucjonalny i osobowy. Które są najważniejsze? Chyba wszystkie jednakowo. Podpisane na szczeblu państwowym umowy wskazują kierunki działań i są gwarancją legalności poczynań na niższym szczeblu. Instytucjonalne, takie jak np. międzyuczelniane są łatwiejsze w realizacji, gdyż skupiają zespoły o podobnych zainteresowaniach i wykształceniu. Natomiast bezpośrednie, często pomiędzy 2 osobami bywają najtrwalsze i jedynie one pozwalają na pełną szczerość. Lech Wałęsa podczas swojej wizyty w Kraju Kwitnącej Wiśni mówił o Polsce jako o Drugiej Japonii. W międzyczasie Japonia się jeszcze oddaliła (mam na myśli bezpośrednie połączenie lotnicze, lub częste rejsy statków handlowych) i przybliżyła (gdy patrzymy na statystyki wzajemnej wymiany).
Na naszej stronie pragniemy przedstawić najważniejsze wydarzenia z obszaru nauki, kultury, sztuki i techniki. Chcielibyśmy aby wszelkie duże i małe inicjatywy “japońskie” w Polsce i polskie w Japonii pozostawiły ślad na naszej stronie. Poszukujemy informacji na temat wszelkich powiązań kulturowych, naukowych, gospodarczych i politycznych, tych historycznych jak i aktualnych. Poszukujemy wspólnych cech/obyczajów, epizodów z historii łączących oba kraje. Pragniemy przedstawić sylwetki Polaków na Dalekim Wschodzie (Sachalin, Kamczatka,…) jak i Japończyków w Polsce, czy Europie Środkowej. Chcieli byśmy aby na stronie znalazło się jak najwięcej informacji łączących nasze kraje. Wierzymy że uda nam się przezwyciężyć wszystkie bariery.