Odznaczenie rządu Japonii dla Pana Ryszarda Jabłońskiego

order

Rząd Japonii postanowił odznaczyć Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą pana Ryszarda Jabłońskiego, profesora Politechniki Warszawskiej oraz prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Japonii.  Profesor Jabłoński jako pracownik Politechniki Warszawskiej przyczynił się do promocji wymiany akademickiej pomiędzy Polską a Japonią. Współpracował z japońskimi naukowcami podczas stypendium w Tokyo Institute of Technology oraz podczas późniejszego pobytu w Instytucie Maszynerii Precyzyjnej i Elektroniki tej samej uczelni. Jako profesor wizytujący na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu Shizuoka kształcił japońskich studentów, dzięki jego staraniom doszło również do podpisania umowy między Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Shizuoka. Z jego pomocą studenci Politechniki Warszawskiej mogli studiować oraz zdobyć tytuł doktora na tej uczelni.

Profesor Jabłoński jest także prezesem dwóch stowarzyszeń – Towarzystwa Wymiany Kulturalnej POLJA oraz Salonu Przyjaciół Japonii, za pośrednictwem których angażuje się w wymianę kulturową na szczeblu obywatelskim i popularyzację kultury japońskiej w Polsce oraz polskiej w Japonii.

Gratulujemy w imieniu Salonu i dziękujemy za wieloletnią działalność zarówno na polu naukowym jak i kulturalnym.

japońskimi naukowcami podczas stypendium w Tokyo Institute of
Technology oraz podczas późniejszego pobytu w Instytucie Maszynerii Precyzyjnej i
Elektroniki tej samej uczelni. Jako profesor wizytujący na Wydziale Inżynierii
Uniwersytetu Shizuoka kształcił japońskich studentów, dzięki jego staraniom doszło
również do podpisania umowy między Politechniką Warszawską i Uniwersytetem
Shizuoka.
Profesor Jabłoński jest także prezesem dwóch stowarzyszeń – Towarzystwa Wymiany
Kulturalnej POLJA oraz Salonu Przyjaciół Japonii, za pośrednictwem których angażuje
się w wymianę kulturową na szczeblu obywatelskim i popularyzację kultury japońskiej w
Polsce oraz polskiej w Japonii.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.